Hakukoneoptimointi (SEO) opas

Hakukoneoptimointi (SEO) -opas 2024

ivitetty 8.4.2024

Tämän hakukoneoptimointi (SEO) -oppaan tarkoituksena on paitsi kertoa, mitä hakukoneoptimointi on, myös jakaa alan parhaat ja uusimmat tiedot ja käytännöt jokaiselle kiinnostuneelle.

Verkkoliikennekoulun hakukoneoptimointi-opas sopii siis:

 • ensitutustumiseen hakukoneoptimoinnin maailmaan
 • syventämään jo SEO:sta jotain tietävän ymmärrystä
 • hänelle, joka haluaa konkreettisia neuvoja SEO:n tekemiseen
 • kokeneemmalle hakukoneoptimoijalle uudien trendien päivittämiseen

Oppaamme vahva viesti on, että hakukoneoptimointi ei ole taikuutta (jollaisena se joskus halutaan näyttää) tai Googlen hakutulosten manipulointia.

Päinvastoin! Hyvin, kestävästi ja eettisesti tehtynä hakukoneoptimointi on ihmisten auttamista löytämään verkosta hänen etsimäänsä, laadukasta ja relevanttia tietoa. Hakuneoptimointia voidaan tehdä ja mitata tavoitteellisesti ja selkeällä prosessille, jonka esittelemme oppaassa.

Toivomme, että myös tämä opas toimii tästä kaikesta väkevänä todisteena.

Opas on jaettu neljään osaan:

 1. Hakuoptimoinnin perusteet
 2. Hakuoptimointi käytännössä (TULOSSA)
 3. Hakukoneoptimoinnin tulevaisuus ja trendit (TULOSSA)
 4. Hyödyllistä tietoa ja materiaalia (TULOSSA)

Tervetuloa hakukoneoptimoinnin maailmaan!

1. Hakukoneoptimoinnin perusteet

 

1.1. Mitä hakukoneoptimointi eli SEO on?

 

Hakukoneoptimointi eli SEO (search engine optimization) on jo nimensä mukaisesti verkkosivujen optimoimista niin, että hakukoneet ymmärtävät, mistä verkkosivulla puhutaan.

Hakukoneoptioinnissa verkkosivu pyritään saada hakukoneiden (Google) hakutuloksissa kärkipaikoille. Tämän seurauksena verkkosivulle voidaan saada enemmän yrityksen tuotteista ja palveluista kiinnostuneita ihmisiä.

1.2. SEOn suuri väärinymmärrys!

Hakukoneoptimointiin sisältyy eräs suuri väärinymmärrys, jonka vuoksi siihen kohdistuu joskus negatiivisia mielipiteitä.

 • Lähtökohtaisesti hakukoneoptimointia ei koskaan tehdä hakukoneille.
 • Hakukoneoptimointia tehdään nimittäin aina ensisijaisesti ihmisille.

Hakukoneoptimoinnissa verkkosivu ja sen sisällöt pyritään siis rakentamaan mahdollisimman hyvin käytettäväksi IHMISELLE niin, että myös HAKUKONEET pääsevät sisältöön hyvin käsiksi ja ymmärtävät, mistä verkkosivun sisällöissä on kysymys.

Optimoinnissa käytetään hakukoneiden vaatimuksia ja parhaita käytäntöjä. Nämä eivät kuitenkaan ole ristiriidassa verkkosivujen käytettävyyden kannalta ihmisten näkökulmasta.

Hakukoneoptimointi - Googlen ensimmäinen sija saa kymmenen kertaa enemmän liikennettä kuin kymmenes, kuva: Semrush
KUVA: Liikenteen jakautuminen Googlen hakusijoitusten mukaan. Ensimmäinen sivu saa kymmenen kertaa enemmän liikennettä kuin kymmenes. Lähde: SEMRush

1.3. Hakukoneptimoinnin tarkoitus ja hyödyt

 

Miksi hakukoneoptimointia tehdään? Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on yleensä saada yritykselle lisää asiakkaita ja kauppaa. Se miten tämä tapahtuu, voidaan kuvata yksinkertaisella kaavalla.

Hakukonesijoitus -> Verkkosivuliikenne -> Asiakkaat

Ensimmäiseksi hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan verkkosivujen sijoituksia hakukoneissa. Kun verkkosivu nousee tarpeeksi ylös (yleensä Googlen etusivulle), alkaa se tuottamaan liikennettä verkkosivuille. Tätä kasvavaa liikennettä pyritään verkkosivuille muuttamaan tarjouspyynnöiksi ja ostoksiksi.

Eli mitä paremmin sijoitut hakutuloksissa sitä enemmän liikennettä ja asiakkaita saat. Googlen ensimmäiselle sivulle – ja varsinkin TOP 3:een – pääseminen on tärkeää, sillä vain 0,63 % hakijoista klikkaa itsensä Googlen hakutulosten toiselle sivulle.

Hakutulosten ensimmäinen saa puolestaan kymmenen kertaa enemmän liikennettä kuin kymmenes.

Hakukoneoptimointi - Liikenteen jakautuminen Googlen hakusijoitusten mukaan pöytäkoneella ja mobiililla KUVA: Semrush
KUVA: Liikenteen jakautuminen Googlen hakusijoitusten mukaan pöytäkoneella ja mobiililla. Lähde: SEMRush

1.3.1. Hakukoneoptimoinnin hyötyjä

 

 • Enemmän asiakkaita ja kauppaa yritykselle
 • Orgaaninen Google-liikenne on ilmaista
 • Verkkosivun ja sisältöjen hyvä näkyvyys hakutuloksissa lisää brändin arvostusta
 • Laadukas ja löydettävä sisältö rakentaa luottamusta ja uskottavuutta
 • Auttaa tavoittamaan ihmiset ostopolun “tiedonhankinta” ja “vertailu”-vaiheissa
 • Tekemisen mittaaminen on helppoa
 • Tuo pitkäkestoisia hyötyjä ilman kustannusten nousua
 • Luo kilpailuetua ja erottautumista
 • Auttaa rekrytointimarkkinoinnissa ja tulevien työntekijöiden rekrytoinnissa

 1.4. Hakukoneoptimoinnin osa-alueet

 

Hakukoneoptimointi jaetaan yleisesti kolmeen osa-alueeseen:

 • Tekninen SEO
 • Sivuston sisäinen SEO (On-Page SEO)
 • Sivuston ulkoinen SEO (Off-Page SEO)

Nämä kaikki kolme osa-aluetta vaikuttavat siihen, miten hyvin verkkosivu pärjää Google hauissa.

1.4.1. Tekninen SEO

Tekninen hakukoneoptimointi liittyy verkkosivuston tekniseen toteutukseen. Teknisen hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on varmistaa

 1. Sivuston löydettävyys: Google löytää ja indeksoi kaikki sivuston sivut
 2. Sivuston käytettävyys: Sivu toimii nopeasti ja mobiilissa

Yksittäisinä tekemisinä nämä tarkoittavat mm. näitä:

 1. Sivuston löydettävyys
  • Sivuston indeksoituminen Googleen (hakukonerobotit)
  • Sivuston rakenne
  • Navigaatio ja valikot
  • URL-osoitteet
  • Sivustokartta
  • Tuplasisällöt ja uudelleenohjaus
  • Kuvien Alt-tekstit
  • Sisäinen linkitys
  • Rikkinaiset linkit ja uudelleenohjaukset
 2. Sivuston käytettävyys
  • Sivusto latautuu nopeasti
  • Sivusto on mobiilioptimoitu (ja responsiivinen)
   • Aiemmin hakukoneoptimoinnissa puhuttiin mobiiliystävällisyydestä, mutta nyt Google on korostanut mobiilin etusijaisuutta optimoinnissa. Google arvioi siis ensiksi sivuston toiminnan mobiilissa.
  • Sivusto on turvallinen (HTTPS-protokolla)

1.4.2. Sivuston sisäinen SEO (On-Page SEO)

 

Sivuston sisäisellä SEO:lla tarkoitetaan sivuston sisältöjen tuottamista ja optimoimista käyttäjille ja hakukoneille. Tämän voi ajatella tarkoittavat sitä, että:

 • näkyvä sisältö optimoidaan palvelemaan käyttäjien haluja ja tarpeita (tekstit, kuvat, otsikot, infograafit jne.)
 • näkymättömissä oleva koodi optimoidaan palvelemaan hakukoneen tarpeita

Sisällön tuottamisen ja optimoimisen prosessi on seuraava. Alla avaamme jokaista vaihetta myös hieman enemmän.

 1. Verkkosivun nykytilan kartoitus
 2. Avainsana-tutkimus (kilpailija-analyysi)
 3. Hakuintentioiden selvittäminen
 4. Sisältösuunnitelma (laskeutumissivut, artikkeli/blogi)
 5. Sisällön tuottaminen
 6. Sisällön tekninen optimoiminen (Title tag, meta description)
 7. Seuranta, analysointi ja parantaminen

Verkkosivun nykytilan kartoitus

Laadukas hakukoneoptimointi aloitetaan verkkosivun nykytilan kartoituksella (nykytila-analyysi). Kartoituksessa selvitetään:

 • Kuinka paljon ja millä avainsanoilla verkkosivu saa orgaanista liikennettä

   

  • Jos nykytilatutkimuksessa löytyy sellaisia potentiaalisia avainsanoja, joilla jo saadaan hieman liikennettä, lähdetään näitä vahvistamaan rikastamalla ko. sivujen sisältöjä.
 • Missä kunnossa sivu teknisesti on

   

  • Selvitetään esim. kuinka nopea sivusto on, puuttuu sivuilta oleellisia elementtejä (Tittle tag, meta-kuvaus, H1-otsikko, alt text jne.), onko sivustolla rikkinäisiä linkkejä, puuttuuko sivuilta oleellisia linkityksiä jne.

Tämän pohjalta voidaan korjata tekniset puutteet sekä poimia avainsanoja sisältösuunnitelmaa varten.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksessa analysoidaan, mistä avainsanoista sisältöä lähdetään tuottamaan ja optimoimaan. Avainsana-analyysissa keskitytään kolmeen asiaan:

 1. Hakumäärä
  • Kuinka paljon ko. avainsanaa haetaan. Onko hakuja tarpeeksi, jotta avainsanalla voidaan saada liikennettä.
 2. Relevanttius
  • Onko avainsana yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellinen
 3. Kilpailu
  • Kuinka vaikeaa avainsanalla on päästä hyville sijoituksille? Jos kilpailu on kovaa, voidaan myös harkita maksettua Google-mainontaa ko. avainsanalla.

Usein valittavia ja järkeviä hakusanoja ovat:

 1. yrityksen tuotteeseen tai palveluun suoraan tai läheisesti liittyvät hakusanat
 2. asiakkaan ongelmaan, johon hän hakee ratkaisua, liittyvät avainsanat ja kyselyt
 3. sijaintiin, jolla yritys toimii, liittyvät avainsanat

Hyvä SEO-kumppani tekee avainsanatutkimuksen kanssa samaan aikaan myös kilpailija-analyysin.

Kilpailija-analyysissä tutkitaan, miten ja millä hakusanoilla kilpailijat Google-hauissa pärjäävät. Tämä antaa hyvää pohjaa myös omien avainssanojen miettimiselle sekä sisällön tuotolle.

Tee avainsanatutkimus ilmaisilla työkaluilla näin KESKEN

Hakuintentiot

Hyvin tärkeä vaihe avainsanojen määrittelyn ja sisällön tuoton välissä on hakuintentioiden selvittäminen. Hakuintentio on tärkeää, jotta osaat tuottaa hakuihin sellaista sisältöä, jota ihmiset etsivät.

Jokaisella haulla on siis jokin alla esitellystä neljästä päämäärästä, jota myös haku tuloksen tulee palvella.

 1. Informational – “Tiedon etsiminen”
  • Käyttäjä etsii tietoa, miten joku toimii tai mikä jokin on. Hakusana voi olla esimerkiksi “Alkuräjähdys”, “MM-95”, “sammaleen poisto katolta” tai “spaghetin keittäminen”
 2. Navigational – “Verkkosivun etsiminen”
  • Käyttäjä tietää jo yrityksen tai paikan, johon hän vekossa haluaa, mutta etsii haluttua verkkosivua. Hakusana voi olla esim. “autokorjaamo Vallila”, “Stockmann” tai “Joulupukin paja”
 3. Commercial – “Ostoa harkitaan”
  • Käyttäjä ei ole vielä ostamassa, mutta hän vertailee, tutkii ja hakee lisää tietoa tuotteesta/palvelusta ostopäätöksen tueksi. Hakusana voi olla esimerkiksi “paras kaukoputki 2024” tai “Kylpyhuoneen pinnoitus vai kaakelointi”
 4. Transactional – “Valmis ostamaan”
  • Käyttäjä on valmis ostamaan ja etsii hintaa. Hakusana voi olla esimerkiksi “Iphone 17X” tai “Fender Stratocaster black 1973 hinta”

Hakuintentio selviää googlaamalla valittu hakusana. Google näyttää aina hakutuloksissa sellaisia hakuja, joita käyttäjät ovat halunneet kyseisellä hakusanalla nähdä.

Jos myyt vaikkapa suklaakakkuja, niin googlaamalla sanan “suklaakakku” ensimmäisen sivun hakutuloksina on todennäköisesti vain kakkureseptejä. Ei siis liene järkevää kirjoittaa ja optimoida hyvin myynnillistä sivua avainsanalla “suklaakakku”, jolla pyrit myymään leipomosi suklaakakkuja. Ihmiset kun haluavat nähdä tuolla haulla vain reseptejä.

Sisältösuunnitelma

Kun avainsanat on valittu ja ne on validoitu hakuintentiot selvittämällä, pitäisi jäljellä olla lista relevantteja hakusanoja, joita lähdetään tavoittelemaan.

Sisältösuunnitelma luo rakennetta tekemiseen, sillä siinä määrittelet:

 • Mistä avainsanoista sisältöä aletaan tuottamaan
 • Millaista sisältöä avainsanasta tuotetaan (laskeutumissivu, tuote-/palvelusivu, artikkeli, blogi tms.)
  • Esimerkiksi, jos yritys tekee kattoremontteja, kannattaa avainsanoista “peltikaton pinnoitus” ja “tiilikaton maalaus” tehdä kiinteät laskeutumis-/palvelusivut, sillä ne ovat yrityksen ydinpalveluita. Puolestaan avainsanoista “sammaleen poisto huopakatolta” tai “milloin on aika tehdä kattoremontti” -avainsanat voisivat olla hyviä artikkelin tai blogin aiheita.
 • Milloin sisältöä tuotetaan
  • Kaikkea sisältöä ei voi tai kannata tuottaa heti. Ensimmäisenä kannattaa poimia alhaalla roikkuvat hedelmät, eli ne avainsanat, joissa ei ole paljon kilpailua, mutta mukava hakumäärä. Usein aluksi kannattaa tehdä lyhyempiä sisältöjä vähemän kilpailluista avainsanoista, jolloin niiden pohjalta on helppoa myöhemmin koota kattavampi ja laajempi artikkeli tai opas.
Hakukoneoptimointi - Tutkimuksen mukaan selkein yksittäinen hakusijoitukseen vaikuttava tekijä on sisältö (Lähde: Backlinco)
KUVA: Tutkimuksen mukaan selkein yksittäinen hakusijoitukseen vaikuttava tekijä on sisällön laatu (Lähde: Backlinko)

Sisällön tuottaminen

Hakukoneoptimoinnissa sisältö on kaikkein tärkein yksittäinen elementti. Ilman hyvää sisältöä ei Googlessa ole mitään asiaa korkeille sijoituksille.

Tämän opppaan osassa “2. Hakukoneoptimointi käytännössä” opetamme, miten kirjoitat hyvää hakukoneoptimoitua sisältöä. Tässä kuitenkin muutama yleinen ohje.

Hakukoneoptimoitu teksti on muodoltaan tyypillisesti

 • Tuote-/palvelusivu
  • Käyttö: avainsana on yrityksen ydintuote tai -palvelu
  • Esimerkiksi: katon pinnoitus, villapipo 
 • Artikkeli/blogi
  • Käyttö: pidemmät avainsanat, kysymykset
  • Esimerkiksi: rintamamiestalon maalaus, mikä lakka puuveneelle? 
 • Muu sisältösivu
  • usein esimerkiksi paikkakunnalle kohdennettu sivu tai ydinpalvelua/-tuotetta lähellä oleva tärkeä avainsana (palvelun osa tai ominaisuus)
  • Esimerkiksi: katon korotus, kuumakivihieronta Vantaa 

Kirjoitetun sisällön pituuteen ei ole, eikä Google kerro, mitään yksiselitteistä sanamäärää. Yleensä sivustojen tekstimäärä vaihtelee noin 500-4000 sanan välillä.

Backlincon yli 11,8 miljoona Google-hakutulosta käsittäneessä tutkimuksessa selvisi, että Googlen ensimmäiselle hakutulossivulle sijoittuneiden sivujen keskimääräinen sanamäärä oli 1447 sanaa. Kokemuksemme mukaan Suomessa sisältöjen pituudet ovat kuitenkin jonkin verran lyhyempiä kuin esimerkiksi Amerikassa.

Helppo tapa arvioida sisällön pituus:

 1. googlaa avainsana
 2. tutki ensimmäisen hakutulossivun artikkeleiden pituuksia
 3. laske laadukkaiden ja relevanttien sivujen keskimääräinen sanamäärä

Tällä metodilla saat käsityksen, kuinka pitkä sisältö avainsanasta voisi olla hyvä, ja kuinka pitkä kirjoittamasi sisällön olisi vähintään hyvä olla. Kirjoita kuitenkin avainsanasta kattavasti niin, ettei sinulla ole siihen lukijan kannalta enää oleellista lisättävää. Muista: älä kopioi, mutta tutustu muiden sivustojen sisältöihin ja ratkaisuihin.

Merkkimäärään vaikuttaa esimerkiksi:

 1. Aihepiiri tai toimiala – joillain aloilla asiat vaativat enemmän avaamista ja selittämistä kuin toisilla.
 2. Ostajapersoona – Jos kirjoitat alan ammattilaisille, on tekstikin hyvin todennäköisesti pidempi, spesifimpi ja syvällisempi.
 3. Ostoputken vaihe – Ostoputken alussa, kun halutaan herättää ostajan huomio, saattaa lyhyempi teksti toimia paremmin. Vertailu vaiheessa ostaja puolestaan saattaa haluta tarkempaa tietoa.
 4. Hakuintentio – Joskus hakijoiden vastaus voidaan antaa parissa kappaleessa, joskus se vaatii yli 3000 merkkiä tekstiä. Googlaa avainsanasi, niin näet, millaista vastausta ostaja etsii.
 5. Avainsana – Esimerkiksi “hakukoneoptimointi”-sanaa googlettava haluaa kattavaa tietoa aiheesta, kun taas “mikä on meta tag”-hakuun riittää pari lausetta.

Muistutetaan vielä tässä vaiheessa uudestaan, että sisältö luodaan aina ensisijaisesti ihmiselle, vasta sitten hakukoneelle.

Älä unohda myöskään kuvien, videoiden ja infograafien käyttöä.

Sisällön tekninen optimoiminen TULOSSA

1.4.3. Sivuston ulkoinen SEO (Off-Page SEO)

TULOSSA

1.5. Paljonko hakukoneoptimointi maksaa?

TULOSSA

1.6. Hakukoneoptimoinnin sanastoa

 
 • Alt-teksti: Tärkeä kuvan tietoihin lisättävä, kuvan sisältöä kuvaileva teksti, joka auttaa sekä käyttäjiä että hakukoneita ymmärtämään kuvien merkitystä. Alt-teksteihin kannattaa sisällyttää avainsanoja, jolloin ne toimivat myös kuvahauissa.
 • Avainsana (Hakusana): Sana tai lause, jolla ihmiset etsivät tietoa hakukoneista.
 • Black hat: Käytännöt, jotka rikkovat hakukoneiden ohjeistuksia ja voivat johtaa sivuston rankaisemiseen.
 • Crawling: Hakukoneiden prosessi löytää ja tarkastella web-sivuja.
 • E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness): Googlen omat laadun arvioijat käyttää E-E-A-T-mallia sivuston kokemuksen, asiantuntemuksen, auktoriteetin ja luotettavuuden arviointi. Kaikkein tärkein näistä on kuitenkin luotettavuus.
Hakusanaoptimointi (SEO) -Featured Snippet: Kuinka kauan perunoita pitää keittää
KUVA: Featured Snippet: Kuinka kauan perunoita pitää keittää
 • Featured snippets: Lyhyet vastaukset hakutulosten kärjessä, jotka tarjoavat suoria vastauksia kysymyksiin.
 • Google My Business listing: Ilmainen palvelu, joka auttaa yrityksiä hallinnoimaan online-läsnäoloaan Google-palveluissa.
 • H1-otsikko – Sivun tärkein otsikko, joka kertoo hakukoneelle, mistä sivussa on kysymys. Yhdellä sivulla kannattaa olla siis vain yksi H1-tason otsikko, joka sisältää sivun pääavainsanan. Muut sivun otsikon merkitään H2-, H3-, H4-otsikkotunnisteilla.
 • Indexing: Hakukoneiden prosessi tallentaa ja järjestää löydetty sisältö.
 • Intent: Käyttäjän todellinen tavoite tai tarve haun takana.
Hakukoneoptimointi - Local Pack: parturi-kampaamo Lieksa
KUVA: Local Pack: parturi-kampaamo Lieksa
 • Local pack: Paikallisten yritysten listaus hakutuloksissa, joka näytetään paikallisille hauille.
 • Long-tail-keyword (Long-tail-avainsana): on 2 tai useammasta sanasta koostuva hakulauseke, joka kohdistuu tiettyyn käyttäjän kysymykseen tai tarpeeseen, yleensä vähemmän kilpailtu ja tarkemmin kohdennettu kuin short-tail-keyword.
 • Meta Description (Metakuvaus) – Lyhyt kuvaus verkkosivun sisällöstä, joka on pituudeltaan noin 140-160 merkkiä. Metakuvaukseen kannattaa sijoittaa avainsana. Metakuvaus näkyy hakutuloksissa, joten sen tehtävä on kuvailla sivua ja houkutella ihminen klikkaamaan hakutulosta.
 • Mobile-First Indexing: Hakukoneiden käytäntö indeksoida mobiiliversiot sivustoista ensisijaisesti.
 • Ranking: Sivun asema hakutuloksissa suhteessa muihin sivuihin.
 • Robots.txt: Tiedosto, joka kertoo hakukoneille, mitkä sivuston osat tulisi jättää indeksoimatta.
 • Schema Markup: Tekniikka, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä paremmin ja näyttämään rikastettuja tuloksia.
 • SERP (Search Engine Results Page): Sivu, jolle hakukoneet tuottavat hakutulokset.
 • Short-tail-keyword (Short-tail-avainsana): on yleinen, usein yhdestä tai kahdesta sanasta koostuva hakutermi, joka tuottaa suuren määrän hakutuloksia.
 • Sisältösuunnitelma: Suunnitelma sisällön tuottamiselle, joka palvelee sekä käyttäjän tarpeita että parantaa sivuston SEO-suorituskykyä.
 • Sivustokartta: Tiedosto, joka auttaa hakukoneita löytämään ja indeksoimaan sivuston sivut.
Hakukoneoptimointi - Kuumakivihieronta Title Tag ja Meta Description
KUVA: Esimerkki: Title Tag ja Meta Description
 • Title-tag (Otsikkotunniste): Noin 50-60 merkin pituinen verkkosivun otsikko, joka näkyy hakukonetuloksissa. Title-tagin tulisi sisältää relevantteja avainsanoja parempien hakusijoitusten vuoksi, mutta sen tulisi olla myös selkeä ja houkutteleva potentiaalisille sivuston vierailijoille.
 • URL (Uniform Resource Locator): Web-sivun osoite internetissä.
 • White hat: Käytännöt, jotka noudattavat hakukoneiden ohjeistuksia ja parantavat käyttäjäkokemusta.
 • YMYL (Your Money Your Life): Sisältö, jolla voi olla suuri vaikutus käyttäjän taloudelliseen vakauden, terveyteen tai turvallisuuteen. Google etsii merkkejä siitä, että sisällön tuottajalla on tarvittava asiantuntemus aiheesta, sivustolla on hyvä maine alallaan, ja että tieto on luotettavaa

2. Hakukoneoptimointi käytännössä

TULOSSA

2.1. Avainsanatutkimus

xxx

2.1. Sisällön tuotto ja optimointi

TULOSSA

2.2. Back-linkkien rakentaminen

TULOSSA

2.3. Tekninen SEO

TULOSSA

2.4. Mittaaminen

TULOSSA

3. Hakukoneoptimoinnin tulevaisuus ja trendit

TULOSSA

4. Hyödyllistä tietoa – työkalut, check list, sanakirja

 

 1. Ilmaiset työkalut
 2. Maksulliset työkalut
 3. Hakukoneoptimoinnin checklist

TULOSSA

Sisällysluettelo

Scroll to Top